FANDOM


Postać
Pedra

Płeć Mężczyzna
Kraj pochodzenia Skandia
Miejsce zamieszkania Hallasholm
Profesja Wojownik
Status Nieznany


Pedra - Skandianin, jeden z chłopców wybrany do drużyny Rekinów.

Podczas konkurencji ataku na chatę, gdy Rekiny broniły domku, Stefan zawołał Pedrę, Knuta i Ennita głosem Tursguda, by ich zmylić. Gdy prawdziwy Tursgud włączył się do ogólnej wrzawy, członkowie Rekinów byli zdezorientowani, ponieważ głos ich przywódcy dobiegał z dwóch różnych stron i wypowiadał sprzeczne rozkazy.

Po skończonych treningach drużyna Rekinów przegrała zawody na rzecz Czapli, lecz jej członkowie i tak otrzymali miana wojowników, Pedra również. Gdy Andomal został skradziony, zwycięską drużyną zostały ogłoszone Rekiny, ale kiedy Czaple powróciły ze skarbem Skandii, przywrócono im zwycięską godność.