FANDOM


Oberjarl - tytuł przywódcy Skandii oraz, na czas wojny, Rady Wojennej. Bezpośrednio pod nim znajdowali się jarlowie. Skandianie nie wyznawali szczególnego szacunku do władzy, toteż do swojego władcy zwracali się po prostu "oberjarlu". Sam władca również nie miał ogromnego zasięgu władzy. Większość jego obowiązków składała z pobierania podatków i sprawowania pieczy nad stolicą Skandii, Hallasholm. Tytuł oberjarla nie był dziedziczny. Po śmierci władcy wybierano nowego spośród jarlów.

Znani oberjarlowieEdytuj