FANDOM


Postać
Karl

Płeć Mężczyzna
Kraj pochodzenia Skandia
Miejsce zamieszkania Hallasholm
Profesja Wojownik
Status Nieznany


Karl - Skandianin, jeden z chłopców wybrany do drużyny Rekinów.

Podczas konkurencji ataku na chatę, gdy Rekiny broniły domku, Tursgud zawołał Karla, by ten pomógł mu złapać Hala, lecz Stefan zawołał głosem Tursguda, by go zmylić. Członkowie Rekinów byli zdezorientowani, ponieważ głos ich przywódcy dobiegał z dwóch różnych stron i wypowiadał sprzeczne rozkazy.

Po skończonych treningach drużyna Rekinów przegrała zawody na rzecz Czapli, lecz jej członkowie i tak otrzymali miana wojowników, Karl również. Gdy Andomal został skradziony, zwycięską drużyną zostały ogłoszone Rekiny, ale kiedy Czaple powróciły ze skarbem Skandii, przywrócono im zwycięską godność.