FANDOM


Postać
Ennit

Płeć Mężczyzna
Kraj pochodzenia Skandia
Miejsce zamieszkania Hallasholm
Profesja Wojownik
Status Nieznany


Ennit - Skandianin, jeden z chłopców wybrany do drużyny Rekinów.

Podczas konkurencji ataku na chatę, gdy Rekiny broniły domku, Stefan zawołał Ennita, Knuta i Pedrę głosem Tursguda, by ich zmylić. Gdy prawdziwy Tursgud włączył się do ogólnej wrzawy, członkowie Rekinów byli zdezorientowani, ponieważ głos ich przywódcy dobiegał z dwóch różnych stron i wypowiadał sprzeczne rozkazy.

Po skończonych treningach drużyna Rekinów przegrała zawody na rzecz Czapli, lecz jej członkowie i tak otrzymali miana wojowników, Ennit również. Gdy Andomal został skradziony, zwycięską drużyną zostały ogłoszone Rekiny, ale kiedy Czaple powróciły ze skarbem Skandii, przywrócono im zwycięską godność.